Chi tiết câu hỏi

Câu 1. Cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tác nghệ thuật. Mở đầu tác phẩm của mình, một nhà thơ viết:
“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác…”
Và sau đó tác giả viết:
“… Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim”.

a. Những câu thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ ấy.
b. Từ những câu thơ đã dẫn kết hợp với những hiểu biết của em về bài thơ, hãy cho biết mạch cảm xúc trong bài thơ được thể hiệntheo trình tự nào? Sự thật là Người đã ra đi nhưng vì sao nhà thơ vẫn dùng từ “thăm” và cụm từ “giấc ngủ bình yên”?
c. Dựa vào câu thơ hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo phép lập luận quy nạp (có sử dụng phép quy nạp và có một câu chứa thành phần phụ chú) để làm rõ niềm kính yêu và lòng xót thương vô hạn của tác giả đối với Bác khi vào trong lăng.
d. Trăng là hình ảnh xuất hiện nhiều trong thi ca. Hãy chép chính xác một câu thơ khác đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9 có hình ảnh trăng và ghi rõ tác giả, tác phẩm.
Câu 2.
Trong bài thơ Sang thu, Hữu Thỉnh đã viết:
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
a. Hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ? Có thể đặt tên cho bài thơ là Thu sang hay là Mùa thu được không? Vì sao?
b. Em có nhận xét gì về hình ảnh của thiên nhiên trong hai câu thơ khi đất trời chuyển giao từ cuối hạ sang đầu thu?
c. Chép tiếp hai câu thơ để hoàn thành khổ thơ và chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong khổ thơ? Nêu cảm nhận của em về hình ảnh thơ trong hai câu thơ em vừa chép?

328

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9