Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
(trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Đoạn thơ trích trong tác phẩm nào? Của ai?
2. Chỉ ra thành ngữ xuất hiện trong đoạn thơ trên.
3. Nêu nội dung chính của đoạn thơ
4. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) thể hiện cảm nghĩ của em về ước mong cao đẹp của nhân vật trong khổ thơ.

258

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9