Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Một mùa xuân nhỏ nhỏ”, Thanh Hải đã viết nên những dòng thơ đầy cảm xúc:
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc
(Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Nhan đề “Mùa xuân nho nhỏ” được cấu tạo bởi những từ loại nào? Việc kết hợp các từ loại ấy có tác dụng gì?
2. Nốt nhạc trầm trong bài thơ có nét riêng gì? Điều đó góp phần thể hiện ước nguyện nào của tác giả?
3. Chỉ ra những biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.
4. Viết một đoạn văn (khoản 10 - 15 câu) theo hình thức tổng phân hợp, làm rõ tâm nguyện của nhà thơ với cuộc đời.

581

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9