Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải có câu:
Ta làm con chim hót
1. Chép chính xác 7 câu nối tiếp câu thơ trên.
2. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Hoàn cảnh đó có ý nghĩa như thế nào trong việc bày tỏ cảm xúc của nhà thơ?
3. Ở phần đầu của bài thơ, tác giả dùng đại từ “Tôi”, nhưng ở đoạn thơ vừa chép lại sử dụng đại từ “Ta”. Vì sao có sự thay đổi đó?
4. Mở đầu đoạn văn phân tích 8 câu thơ trên, một học sinh viết: “Từ xúc cảm trước mùa xuân của thiên nhiên đất nuớc, Thanh Hải đã bày tỏ khát vọng mãnh liệt muốn dâng hiến cho cuộc đời”. Coi đây là câu mở đoạn văn, hãy hoàn chỉnh đoạn văn bằng cách viết tiếp phần thân đoạn có độ dài khoảng 10 câu, trong đó có lời dẫn trực tiếp và kết đoạn là một câu hỏi tu từ.

861

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9