Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Một mùa xuân nho nhỏ”, Thanh Hải có ước nguyện:
Ta làm con chim hót
1. Chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo của bài thơ.
2. Nhan đề “Mùa xuân nho nhỏ” được ghép thành từ những loại từ nào? Nêu ý nghĩa nhan đề đó.
3. Chỉ ra và nêu tác dụng của những biện pháp tu từ trong đoạn thơ.
4. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) thể hiện cảm nghĩ của em về ước mong cao đẹp của tác giả trong khổ thơ.

303

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9