Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Vua bèn tuốt kiếm chém Mị Châu, Mị Châu khấn rằng: “Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù”. Mị Châu chết ở bờ biển, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Vua cầm sừng tê bảy tấc, Rùa Vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống biển.
Đời truyền rằng nơi đó là đất Dạ sơn, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu. Quân Đà kéo tới không thấy dấu vết gì, chỉ còn lại xác Mị Châu. Trọng Thủy ôm xác Mị Châu về táng ở Loa Thành, xác biến thành ngọc thạch. Mị Châu đã chết, Trọng Thủy thương tiếc khôn cùng, khi đi tắm tưởng như thấy bóng dáng Mị Châu, bèn lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò được ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng này mà rửa thì ngọc trong sáng thêm, nhân kiêng tên Mị Châu cho nên gọi ngọc minh châu là đại cữu và tiểu cữu.

1. Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt nào ?
2. Phân tích ý nghĩa hình tượng “ngọc trai – giếng nước”.
3. Nêu chi tiết thần kì ở văn bản trên và phân tích ý nghĩa của nó.
4. Anh chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ) nêu cảm nghĩ về nhân vật Mị Châu trong văn bản trên.

680

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10