Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Gia-na-ki khiêm nhường đứng trước Ra-ma. Ra-ma nói: “Hỡi phu nhân cao quý! Ta đưa nàng tới đây sau khi đã đánh bại kẻ thù. Ta đã làm bằng tất cả khả năng của mình. Ta đã trả thù kẻ lăng nhục ta và cơn giận của ta đã hả. Ngày hôm nay, ai nấy đều được chứng kiến tài nghệ của ta. Ta đã làm tròn lời hứa, và giờ đây không còn gì vướng mắc với chính mình. Nàng đã bị gã Rắc-xa-ra tâm địa xảo trá bắt cóc khi vắng mặt ta, đó là số phận nàng xui nen, nhưng ta đã gỡ cho nàng khỏi điều vu khống. Kẻ nào bị quân thù lăng nhục mà không đem tài nghệ ra để trả thù là kẻ tầm thường. Ngày hôm nay, việc chàng Ha-nu-man hảo hán vượt biển cả đã kết thúc thành công ; việc đốt phá Lan-ka và những kì tích khác đã đem lại vinh quang. Ngày hôm nay, tài nghệ và những lời nguyên sáng suốt của Vi-phi-sa-na đã hoàn toàn được chứng tỏ ; cả những cố gắng của chàng cũng thành công tốt đẹp, chàng từ bỏ người anh bất hảo của mình, ủng hộ đại nghĩa của ta và nương tựa vào ta.
1. Văn bản trên được trích trong tác phẩm nào? Của ai? Thuộc thể loại nào? Nêu đặc trưng cơ bản của thể loại đó.
2. Ra-ma đứng trên lập trường nào để tuyên bố với nàng Xi-ta những lời ở đoạn văn trên ? Vì sao ?
3. Phân tích ý nghĩa của câu văn in đậm. Nó có mối liên hệ gì với những lời nói của Ra-ma ?
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) phân tích tâm trạng của Ra-ma trong đoạn trích trên.

194

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10