Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Nghe những lời đó, Gia-na-ki mở tròn đôi mắt đẫm lệ. Thấy người đẹp khuôn mặt bông sen với những cuộn tóc lượn sóng đứng trước mặt mình, lòng Ra-ma đau như dao cắt. Những vì sợ tai tiếng, chàng bèn nói với nàng, trước mặt những người khác: “Để trả thù sự lăng nhục, ta đã làm những gì mà một con người phải làm: ta đã tiêu diệt Ra-va-na. Cũng như ngài đạo sĩ A-ga-xti-a nhờ công sám hối khổ hạnh đã giải thoát cho các xứ phương Nam khỏi nỗi kinh khiếp với In-van và Va-ta-pi, ta cũng giải thoát cho cõi thế gian này khỏi mối lo sợ Ra-va-na. Phải biết chắc điều này: chẳng phải vì nàng mà ta đã đánh thắng kẻ thù với sự giúp đỡ của bạn bè. Ta làm điều đó vì nhân phẩm của ta, để xóa bỏ vết ô nhục, đẻ bảo vệ uy tín và danh dự của dòng họ lừng lẫy tiếng tăm của ta. Ta làm điều đó chính là để chứng tỏ ta không thuộc về một gia đình bình thường. Nay ta phải nghi ngờ tư cách của nàng, vì nàng đã lưu lại lâu trong nhà một kẻ xa lạ. Giờ đây, nàng đang đứng trước mặt ta, chẳng khác nào ánh sáng với người bị đau mắt. vậy ta nói cho nàng hay, nàng muốn đi đâu thì tùy nàng, ta không ưng có nàng nữa.
1. Đoạn văn trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào ?
2. Câu văn in đậm trong đoạn văn có gì đặc biệt ?
3. Vì sao Ra-ma lại nhất định đoạn tuyệt tình cảm với Xi-ta?
4. Viết bài văn ngắn (400 – 600 chữ) thể hiện sự đấu tranh nội tâm của Ra-ma trong đoạn văn trên.

155

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10