Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Nhưng nó phải bằng hai mày
Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói:
- Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm:
- Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
Thầy lí cũng xòe năm ngón tay trái úp trên năm ngón tay mặt, nói:

- Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr. 78 - 79)
1. Tình huống được xây dựng trong truyện là gì? Phân tích tình huống truyện.
2. Ngoài ngôn ngữ nói ra, Cải và lí trưởng còn sử dụng loại ngôn ngữ nào khác? Hãy “giải mã” thứ ngôn ngữ đó.
3. Phân tích hình thức chơi chữ độc đáo trong câu văn in đậm cuối văn bản.
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về tài xử kiện của lí trưởng.

437

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10