Chi tiết câu hỏi

Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi:
(1)
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
(2)
Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Ai ơi, nếm thử mà xem!
Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi.

(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.83)
1. Vì sao nhân vật trữ tình trong văn bản (1) lại ví mình như tấm lụa đào? Hình ảnh tấm lụa đào phất phơ giữa chợ gợi lên điều gì?
2. Vì sao nhân vật trữ tình trong văn bản (2) lại ví mình với củ ấu gai? Tại sao cô gái không nói “vỏ ngoài đen”trước mà lại giới thiệu “ruột trong thì trắng” trước và còn nhấn mạnh em ngọt bùi?
3. Hai văn bản cùng chung công thức mở đầu: Thân em như…, một kết cấu rất quen thuộc trong ca dao dân gian Việt Nam, cùng chung một âm điệu xót xa, ngậm ngùi nhưng lại mang sắc thái ý nghĩa khác nhau. Hãy phân biệt sắc thái ý nghĩa của mỗi văn bản.
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình được thể hiện trong các văn bản trên.

1424

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10