Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi không yên một bề…

(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.83)
1. Bài ca trên được sáng tác theo thể gì?
2. Bài thơ rất thành công trong thủ pháp nghệ thuật dùng biểu tượng để bộc lộ tâm trạng nhân vật trữ tình. Chỉ ra các biểu tượng đó trong bài ca. Lựa chọn phân tích một biểu tượng đó.
3. Vì sao điệp khúc … thương nhớ ai lại được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài ca?
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài ca.

2652

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10