Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
- Cưới nàng, anh toan dẫn voi,
Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn.
Dẫn trâu, sợ họ máu hàn,
Dẫn bò, sợ họ nhà nàng co gân.
Miễn là có thú bốn chân,
Dẫn con chuột béo, mời dân, mời làng.
- Chàng dẫn thế, em lấy làm sang,
Nỡ nào em lại phá ngang như là…
Người ta thách lợn thách gà,
Nhà em thách cưới một nhà khoai lang:
Củ to thì để mời làng,
Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi.
Bao nhiêu củ mẻ, chàng ơi!
Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà;
Bao nhiêu củ rím, củ hà,
Để cho con lợn, con gà nó ăn…

(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.90)
1. Bài ca có kết cấu như thế nào? Kiểu kết cấu đó thường gặp ở những bài ca nào? Sáng tạo của tác giả dân gian trong việc sử dụng kiểu kết cấu đó ở bài ca này là gì?
2. Lối nói khoa trương, phóng đại được chàng trai thể hiện như thế nào trong lời dẫn cưới của mình?
3. Cô gái thách cưới những gì? Lối nói giảm dần trong lời đáp thể hiện phẩm chất nào của cô gái?
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn của người lao động nghèo xưa.

953

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10