Chi tiết câu hỏi

Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi:
Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rạ cùng rơm,
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu

1. Bài ca dao trên có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ?
2. Bài ca dao nói tới kiểu người nào trong xã hội ? Tiếng cười ở đây có đặc điểm gì?
3. Phân tích hiệu quả của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài ca dao trên.
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) trình bày những biện pháp nghệ thuật thường được sử dụng trong ca dao hài hước và nêu hiệu quả của nó.

1114

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10