Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.

(Thân nam nhi mà chưa trả xong nợ công danh,
Thì luống thẹn thùng khi nghe người đời kể chuyện Vũ hầu.)
(Phạm Ngũ Lão, “Thuật hoài”, Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.115)
1. Vì sao nhân vật trữ tình trong văn bản lại “thẹn” khi nghe người đời kể chuyện Vũ hầu? Nỗi thẹn đó cho thấy vẻ đẹp gì trong nhân cách con người này?
2. Vì sao người xưa rất đề cao “chí nam nhi”, “món nợ công danh”?
3. Nêu vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình trong văn bản.
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về hào khí Đông A được thể hiện trong văn bản.

151

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10