Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
…Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư,
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh lụy phần dư…
(Vườn hoa bên Tây Hồ đã thành bãi hoang rồi,
Chỉ viếng nàng qua một tập sách đọc trước cửa sổ.
Son phấn có thần chắc phải xót xa vì những việc sau khi chết,
Văn chương không có số mệnh mà cũng bị đốt dở.

1. Văn bản trên do ai sáng tác? Thuộc thể thơ nào?
2. Bài thơ viết về Tiểu Thanh sao lại mở đầu bằng sự đổi thay của thiên nhiên, cảnh vật?
3. Giải thích ý nghĩa các từ: “tẫn, độc, nhất chỉ thư” để làm rõ nỗi niềm tâm trạng của Nguyễn Du được thể hiện trong hai câu thơ đề.
4. Phân tích ý nghĩa biểu trưng của hai hình ảnh “chi phấn và văn chương”. Phân tích hiệu quả của nghệ thuật đối được sử dụng trong hai câu thực.

123

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10