Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kì oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Những mối hận cổ kim khó mà hỏi trời được,
Ta tự coi như người cùng một hội với kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã. Không biết hơn ba trăm năm sau,
Thiên hạ ai người khóc Tố Như?)
1. “Cổ kim hận sự” nghĩa là gì? Vì sao lại “thiên nan vấn”? Hai chữ “phong vận” dùng để chỉ những ai? Từ cuộc đời của Tiểu Thanh và của chính bản thân mình, Nguyễn Du đã khái quát lên qui luật nào? Tiếng khóc của Nguyễn Du có phải chỉ hướng đến Tiểu Thanh hay còn hướng đến những ai khác?
2. Viết bài thơ, Nguyễn Du xót thương, đồng cảm với Tiểu Thanh, người con gái tài hoa mà bạc mệnh nhưng tại sao bài thơ lại kết thúc bằng chính tiếng khóc của Nguyễn Du dành cho mình? Lí do nhà thơ nghĩ phải đến “tam bách dư niên” mới có người khóc cho mình là gì?
3.Tiếng khóc của Nguyễn Du có phải chỉ hướng đến Tiểu Thanh hay còn hướng đến những ai khác?
4. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ), nêu cảm nhận của anh/chị về tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du được thể hiện trong văn bản.

157

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10