Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
Tái thượng phong vân tiếp địa âm.

(Sương móc trắng xóa làm tiêu điều cả rừng cây phong,
Núi Vu, kẽm Vu hơi thu hiu hắt.
Giữa lòng sông, sóng vọt lên tận lưng trời,
Trên cửa ải, mây sà xuống giáp mặt đất âm u.)
(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.145-146)
1. Văn bản trên được trích trong tác phẩm nào? Của ai? Giới thiệu vài nét về tác giả đó.
2. Phân tích ý nghĩa từ “điêu thương” trong câu thơ: “Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm”. Bài thơ có nhan đề là “Thu hứng” vậy cái “hứng” của bài thơ được gợi lên như thế nào từ chính câu thơ đó?
3. Viết về núi non, người ta thường nhấn vào sự hùng vĩ, hiểm trở nhưng trong câu thơ “Vu sơn, Vu giáp”, Đỗ Phủ lại dùng hai chữ “tiêu sâm” để gợi tả. Hai chữ “tiêu sâm” đó mang lại cho hình ảnh thơ đặc điểm gì?
4. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ), nêu cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của bức tranh mùa thu ở Quì Châu được thể hiện trong văn bản.

177

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10