Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.

(Khóm cúc nở hoa đã hai lần [làm] tuôn rơi nước mắt ngày trước,
Con thuyền lẻ loi buộc mãi tấm lòng nhớ nơi vườn cũ.
Chỗ nào cũng rộn ràng dao thước để may áo rét,
Về chiều, thành Bạch Đế cao, tiếng chày đập áo nghe càng dồn dập.)
(Đỗ Phủ, Thu hứng, Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.145-146)
1. Từ “cố viên” chỉ nơi nào?
2. Phân tích ý nghĩa các từ “khai, hệ, lưỡng, nhất” trong văn bản.
3. Hai câu thơcuối văn bản miêu tả âm thanh nào? Phân tích giá trị biểu cảm của âm thanh đó? Nó tiếp tục tô đậm “hứng” của bài thơ như thế nào?
4. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ), nêu cảm nhận của anh/chị về mối tình quê hương của Đỗ Phủ được thể hiện trong văn bản.

219

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10