Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Mỗi câu chuyện truyền thuyết đều được xây dựng dựa trên “cốt lõi lịch sử”, nhưng cũng có ý kiến cho rằng: Truyền thuyết được sáng tạo bởi rất nhiều hư cấu, tưởng tượng, những yếu tố thần kì.
Bằng những hiểu biết về truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy, hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về các ý kiến trên.

202

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10