Chi tiết câu hỏi

Nhận xét về nhân vật Mị Châu, có ý kiến cho rằng: Mị Châu là cô gái ngây thơ, cả tin, đáng thương hơn đáng trách. Ý kiến khác lại cho rằng: Mị Châu là kẻ phản bội đất nước, đáng nhận lưỡi kiếm của vua cha.
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về các ý kiến trên.

1143

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10