Chi tiết câu hỏi

Từ ý nghĩa câu chuyện Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy, hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về mối quan hệ giữa riêng với chung, giữa nhà với nước, giữa cá nhân với cộng đồng.

675

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10