Chi tiết câu hỏi

Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ) trình bày suy nghĩ về bài học đạo đức hoặc cách sống mà anh/chị rút ra được từ sự chiến thắng của cái thiện trong truyện Tấm Cám.

208

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10