Chi tiết câu hỏi

Từ truyện Tam đại con gà, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ), bàn về thói giấu dốt, sĩ diện hão.

1172

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10