Chi tiết câu hỏi

Từ truyện Nhưng nó phải bằng hai mày, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ) trình bày suy nghĩ gì về lẽ công bằng, phải trái trong xã hội xưa nay.

229

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10