Chi tiết câu hỏi

Nêu cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn người lao động thể hiện qua một số bài ca dao than thân và yêu thương tình nghĩa đã học.

299

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10