Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Bài thơ “Cảnh ngày hè” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 43) của Nguyễn Trãi là một bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên và đời sống. Ý kiến khác lại khẳng định: “Cảnh ngày hè” chất chứa một tư tưởng lớn xuyên suốt sự nghiệp trước tác của Nguyễn Trãi: tư tưởng nhân nghĩa yêu nước thương dân.
Bằng những hiểu biết về bài thơ, hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về các ý kiến trên.

261

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10