Chi tiết câu hỏi

Anh/chị hãy phân tích vẻ đẹp ngôn từ của bài thơ Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới, bài 43 – Nguyễn Trãi).

183

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10