Chi tiết câu hỏi

Từ hai câu thơ sau đây trong bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm, hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên trong cuộc sống hiện nay:
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

190

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10