Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ Nhàn, Nguyễn Bỉnh Khiêm viết:
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Theo anh/chị, triết lí sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm được thể hiện trong hai câu thơ trên có còn phù hợp với con người thời đại ngày nay? Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về điều đó.

592

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10