Chi tiết câu hỏi

Anh/chị hãy làm sáng tỏ tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du trong bài thơ Độc Tiểu Thanh kí.

213

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10