Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Bốn dòng thơ đầu trong bài thơ “Thu hứng” của Đỗ Phủ thuần túy tả cảnh. Ý kiến khác khẳng định rằng: Bốn dòng thơ đầu trong “Thu hứng” không chỉ tả cảnh mà còn ngụ tình.
Anh/chị đồng tình với ý kiến nào? Bằng cảm nhận về bốn dòng thơ đầu trong bài thơ Thu hứng, hãy trình bày suy nghĩ của mình.

195

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10