Chi tiết câu hỏi

Nhận xét về bài thơ Thu hứng của Đỗ Phủ, có ý kiến cho rằng: Bài thơ thể hiện nỗi buồn riêng thấm thía. Ý kiến khác khẳng định: Bài thơ chứa chan lòng yêu nước thương đời của thi nhân.
Anh/chị hãy bình luận về các ý kiến trên.

236

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10