Chi tiết câu hỏi

TrongBài ca mùa xuân 1961, Tố Hữu viết:
Nghe hồn Nguyễn Trãi phiêu diêu,
Tiếng gươm khua, tiếng thơ kêu xé lòng.
Qua cuộc đời và văn thơ Nguyễn Trãi, hãy làm sáng tỏ ý thơ trên.

715

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10