Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: “Đại cáobình Ngô” (Bình Ngô đại cáo) là một áng “thiên cổ hùng văn”.
Bằng những hiểu biết của mình về tác phẩm, anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

220

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10