Chi tiết câu hỏi

Cảm tưởng của anh/chị về tinh thần yêu nước của Thân Nhân Trung qua Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba).

312

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10