Chi tiết câu hỏi

Nhận xét về nhân vật Trương Phi trong đoạn trích Hồi trống Cổ Thành (trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung), có ý kiến cho rằng: Trương Phi làm em nhưng lại bất nghĩa với anh là Quan Công. Ý kiến khác lại cho rằng: Cách hành xử của Trương Phi với Quan Công cho thấy nhân vật là người coi trọng tình nghĩa.
Bằng cảm nhận về hình tượng nhân vật Trương Phi trong đoạn trích Hồi trống Cổ Thành, hãy trình bày suy nghĩ của mình về các ý kiến trên.

1780

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10