Chi tiết câu hỏi

Anh/chị hãy giới thiệu đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm, nguyên tác của Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm).

340

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10