Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” (trích “Chinh phụ ngâm”, nguyên tác của Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm diễn Nôm) thể hiện sâu sắc nỗi cô đơn lẻ bóng của chinh phụ. Ý kiến khác lại cho rằng: Đoạn trích thể hiện nỗi sầu muộn triền miên của người phụ nữ có chồng đi chiến trận.
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về các ý kiến trên.

1560

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10