Chi tiết câu hỏi

Phân tích hình ảnh người chinh phụ trong Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm, nguyên tác chữ Hán của Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm).

386

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10