Chi tiết câu hỏi

Phân tích đoạn trích Trao duyên (trích Truyện Kiều) để thấy được tấm lòng và tài năng của đại thi hào Nguyễn Du đối với nhân vật Thúy Kiều.

279

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10