Chi tiết câu hỏi

Từ tình yêu của Thuý Kiều và Kim Trọng trong đoạn trích Trao duyên (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du), hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ) nêu suy nghĩ của anh/chị về tình yêu thời hiện đại.

442

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10