Chi tiết câu hỏi

Anh/chị hãy làm sáng tỏ tài năng xây dựng nhân vật của Nguyễn Du thể hiện trong đoạn trích Trao duyên (trích Truyện Kiều).

310

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10