Chi tiết câu hỏi

Phân tích hình tượng nhân vật Từ Hải trong đoạn trích Chí khí anh hùng để thấy được tư tưởng nhân đạo của đại thi hào Nguyễn Du trong Truyện Kiều.

578

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10