Chi tiết câu hỏi

Dựa vào nhu cầu ánh sáng, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những loại cây còn lại ?
1. Phi lao
2. Lá lốt
3. Thông
4. Xà cừ

137

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6