Chi tiết câu hỏi

Điền số liệu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau : Nhờ quá trình quang hợp mà hằng năm, toàn bộ thực vật trên Trái Đất nhả ra khoảng … tỉ tấn ôxi.

133

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6