Chi tiết câu hỏi

Cây rau má có cùng kiểu sinh sản sinh dưỡng tự nhiên với cây nào dưới đây ?
1. Thuốc bỏng
2. Khoai lang
3. Dâu tây
4. Sắn

150

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6