Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây không sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ ?
1. Gừng
2. Cỏ tranh
3. Tre
4. Khoai lang

181

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6