Chi tiết câu hỏi

Ở chuối, cây non được mọc từ bộ phận nào của cây mẹ ?

171

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6