Chi tiết câu hỏi

Ở tre, cây non thường được mọc ra từ bộ phận nào của cây mẹ ?

175

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6