Chi tiết câu hỏi

Không xét đến phương pháp nhân giống vô tính, cây khoai lang không thể được trồng từ bộ phận nào dưới đây ?
1. Thân
2. Củ
3. Lá
4. Hạt

176

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6